Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föräldrainformation

Är du nyfiken på Jägargården?

Om personalen

För att komma i kontakt med oss pedagoger så kan ni antingen maila eller ringa till förskolans rektor. Nummer och mailadress finns under förskolans kontaktflik.

På Jägargårdens förskola arbetar förskollärare och barnskötare, både med lång och kort erfarenhet.

Vi går på fortbildning, har planeringsdagar, avdelningsplanering och enskild planering.

Inskolning  

På Jägargården använder vi oss av så kallad föräldraaktiv inskolning. Denna form av inskolning innebär att vårdnadshavare är med sitt barn på förskolan i 5-6 timmar per dag i tre dagar. Barn och förälder deltar tillsammans i alla aktiviteter under dagen och föräldern tar själv hand om sitt barn på förskolan under dessa dagar vid lunch, blöjbyte och så vidare. Det är han/hon som ska hjälpa barnet att utforska den nya miljön och ge trygghet.

Tanken med denna inskolningsmetod är att barnet skolas in i den pedagogiska miljön, till verksamheten och till kamraterna. Barnet får även möjlighet till att anpassa sig till den nya förskolemiljön i sin egen takt, tillsammans med vårdnadshavare.

Föräldramöte

Varje avdelning på förskolan bjuder årligen in till föräldramöte. Vad som tas upp under dessa möten är olika, men det syftar alltid till att delge vårdnadshavare information om verksamheten.

Senast uppdaterad 01 juli 2019