Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om verksamheten

En viktig del av tiden på förskolan är barnens lek, språk och utveckling. För att ge barnen de bästa förutsättningarna genomför pedagogerna en löpande dokumentation av barnens och sitt eget lärande samt arbetar utifrån vår gemensamma Verksamhetsidé.

Utveckling och lärande i en lustfylld, lekfull kontext

Barnen har rätt till en likvärdig förskola av hög kvalitet. En förskola med lika förutsättningar att lära, leka, utforska, skapa. I Salems kommunala förskolor har vi enats om några begrepp som syftar till att bygga en likvärdig förskola där alla barn får förutsättningar att nå sin fulla potential. Alla kommunala förskolor arbetar processinriktat med fokus på barnens intresse och där barnen ses som medskapare av sitt och andras lärande.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation kan sammanfattas som ett verktyg som hjälper oss pedagoger att synliggöra barnens läroprocesser, verksamheten och oss själva som pedagoger. Det förtydligar vad som kan utvecklas och förändra vår verksamhet.

 

 

Vi strävar mot ett kollektivt lärande. Att tanken skapar handling som i sin tur skapar nya tankar.  Reflektion ska ske mellan pedagoger, barn, familjer, ledning.

Barn ska ges många tillfällen till reflektion och få möjlighet till att känna sig delaktiga i sitt och andras lärande. 

 

Senast uppdaterad 30 mars 2023