Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Vinbärsbuske på gården

Hållbar utveckling

Vi i personalen på Galaxen har genom ett demokratiskt beslut bestämt att vi tillsammans, i verksamheten på förskolan, ska göra en insats för miljön. Vi kommer som ett resultat av detta framöver att jobba med en ”hållbar utveckling” och till vår hjälp med detta har vi valt redskapet Grön flagg.

Grön flagg - en hållbar utveckling på Galaxen

Grön flagg är ett internationellt nätverk som erbjuder oss material, inspiration och slutligen förhoppningsvis en miljöcertifiering. Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.

I Läroplanen för förskolan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att i verksamheten arbeta med dessa frågor och det gör det än mer aktuellt. 

Utdrag från Läroplan för förskolan (Lpfö98)

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.”

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.”

”Arbetslaget skall ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön”

 

Senast uppdaterad 07 juli 2022