Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbar Framtid

Vi på Galaxen har genom ett demokratiskt beslut bestämt att vi tillsammans, i verksamheten på förskolan, ska göra en insats för en hållbar framtid vilket också ingår som ett mål i läroplan för förskolan. Alla kommunala förskolor arbetar med verktyget Grön flagg.

“Den smaskar, man får inte smaska!”

“Jo snäckor får det”

Att få gå i relation med sin omvärld skapar en vilja att visa omsorg och Galaxens pedagoger arbetar aktivt med att ge barnen många möjligheter till detta.

Galaxen är certifierade av Grön flagg som är ett internationellt nätverk som erbjuder oss material och inspiration. Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera hållbarhetsarbetet på förskolan.

Läs mer om Grön flagg här

I Läroplanen för förskolan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att i verksamheten arbeta med dessa frågor.

Utdrag från de kommunala förskolornas verksamhetsidé

Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att utveckla en förståelse för en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vår verksamhet utgår alltid från tanken om en hållbar framtid. Allt vi gör ska ta avstamp i en positiv framtidstro och vi ska använda våra resurser varsamt. Vi värnar om de demokratiska värdena så att vi tillsammans kan bli goda världsmedborgare. Barnen ska ges möjlighet att utveckla förmågor att förstå andra människor, samarbeta och arbeta enskilt, kunna lösa problem samt utveckla ett kritiskt tänkande och en god självkänsla med handlingsberedskap.

Förskolan ska ge barnen möjlighet att delta i demokratiska sammanhang.

Förskolan ska förmedla ett empatiskt förhållningssätt till allt levande på vår planet. Därför ska vi arbeta aktivt med relationsskapande, estetik och etik. Barns relationsskapande till världen och människans påverkan på den är viktig för att få en djupare förståelse för varför vi behöver värna om vår omvärld. Att skapa relationer ökar kunskaper samt ger en ökad förståelse för varför. Barnen närmar sig naturen med värme och närhet och vi ska ta tillvara på den inneboende kraft och varsamhet som barn naturligt visar vår planet.

Förskolan ska genomsyras av ömsesidig respekt, förundran och meningsskapande för att barn och pedagoger tillsammans utvecklar empati, etik och estetik, lek, fantasteri och kreativitet.

 

Senast uppdaterad 30 mars 2023