Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föräldrainformation

Nyfiken på Galaxen?

Mat

På Torget serveras de flesta av dagens måltider. Maten tillagas av vår fantastiska kock och baseras på ekologiska råvaror i största möjliga mån. Barnen får smaka på en variation av mat och ibland har barnen en önskevecka där mat röstas fram för veckans alla dagar. Vid inskolningen är alla föräldrar välkomna att smaka på den fina maten.

Inskolning  

På Galaxen använder vi oss av så kallad föräldraaktiv inskolning. Denna form av inskolning innebär att en vårdnadshavare är med sitt barn på förskolan i tre dagar. Barn och förälder deltar tillsammans i alla aktiviteter under dagen och föräldern tar själv hand om sitt barn på förskolan under dessa dagar vid lunch, blöjbyte och så vidare. Det är föräldern som ska hjälpa barnet att utforska den nya miljön och ge trygghet och pedagogerna försöker skapa relationer genom att vara i närheten och visa på det som är roligt och intressant. Vi försöker anpassa inskolningen efter barnet och därför kan inskolningarna se olika ut för olika barn.

Tanken med denna inskolningsmetod är dels att barnet skolas in i den pedagogiska miljön, till verksamheten och till kamraterna men även att föräldern lär känna pedagoger, barn och andra föräldrar. Barn och förälder får  möjlighet  att anpassa sig till den nya förskolemiljön i sin egen takt, tillsammans. 

Föräldramöte

Varje avdelning på förskolan bjuder årligen in till föräldramöte. Vad som tas upp under dessa möten är olika, men det syftar alltid till att delge vårdnadshavare information om verksamheten.

Utvecklingssamtal och gruppsamtal

Några veckor efter inskolningen erbjuds alla familjer ett uppföljningssamtal där vi samtalar om hur det har gått och hur det känns. 

Längre in på höstterminen bjuder pedagogerna in till ett individuellt utvecklingssamtal. Under det samtalet fokuserar vi på barnets lärstrategier, trivsel och utveckling och som förälder har man möjlighet att påverka och vara delaktig i sitt barns lärande.

På  vårterminen bjuder vi in till ett så kallat Gruppsamtal. I ett gruppsamtal pratar vi om hur pedagogerna undervisar och visar exempel på hur barnen/barnet arbetar med de olika projekt som de deltar i. Detta är även en chans att träffa andra föräldrar.

Schoolsoft

De kommunala förskolorna i Salem använder Schoolsoft som kommunikationsverktyg. Som förälder får man inloggning vid inskolningen och kan då lägga in sitt barns vistelsetider, se information från förskolan samt kommunicera med pedagoger.

Omsorg på obekväm arbetstid (Nattis)

På avdelning Solen finns även omsorg på obekväm arbetstid. Omsorgen vänder sig till dig med barn från 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds inte på aftnar och röda helgdagar samt helgnätter.

Läs mer här.

Senast uppdaterad 30 mars 2023