Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Södra Ekdalen, plan 81-76

Den 31 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen, KS § 64, att godkänna planprogrammet för Södra Ekdalen och uppdra Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan med planprogrammet som grund.

 

Planområdets läge

Planområdet ligger i sydvästra Rönninge. Området är beläget öster om Uttringevägen, norr och söder om Uttringe gårds väg och sträcker sig ned mot sjön Uttran i söder.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med småhusbebyggelse. Området planläggs för främst villabebyggelse. Större fastigheter kan delas upp i mindre och ge plats för ny bebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet så att näringsläckaget till sjön Uttran minskas.

Planskede

Inför samråd

Handläggare

Planarkitekt
Johanna Henningsson
08 532 592 20
Johanna.henningsson@salem.se

Senast uppdaterad 15 juni 2021