Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tyck till om Salems stadskärna

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2023 att sända det upprättade planförslaget på samråd och remiss. Samrådstiden pågår mellan 10 november och 12 december 2023. Välkommen att skicka in dina synpunkter!

Salems kommun planerar för en omfattande nybyggnation i Salems centrumområde för att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett medborgarhus. För att möjliggöra det har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. Den 6 november tog kommunstyrelsen beslut om att förslaget ska skickas ut på samråd.

Samrådet innebär att grannar, fastighetsägare, företagare och alla salembor får möjlighet att studera förslaget, ta del av genomförda utredningar och komma med synpunkter och förslag. Inkomna synpunkter ligger sedan till grund för fortsatt planarbete. 

Målbild för Salems stadskärna

Här ska ungefär 1 000 salembor bo i 600 nya lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. Vi vill bygga ett medborgarhus där samtliga salembor ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva kommunala kontorslokaler. Fler kommer alltså att bo och vistas i centrumområdet, det ger också fler besökare och kunder till affärerna i Salems köpcentrum. Det gröna stråket från öster till väster, genom den nya parken där bollplanen idag ligger, är dominerande i förslaget. 

Den nya bebyggelsen ligger på mark som kommunen idag äger, det vill säga fd Skyttorpsskolans mark, Säby bollplan och marken där bland annat kommunhuset, Salems bibliotek och Murgrönan idag finns.

Samrådstid

Det är kommunstyrelsen som den 6 november beslutade om att samråd ska inledas. Samrådet pågår mellan den 10 november och 12 december 2023. Du skickar in dina synpunkter på planförslaget till Salems kommun, Kommunstyrelsen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Märk brevet eller mejlet med "Salems stadskärna". Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer om förslaget till detaljplan

Förslaget samt alla handlingar hittar du i det blåa blocket till höger på den här sidan. Förslaget kommer att hängas upp i entrén till biblioteket samt sättas upp i entrén i kommunhuset. Kommunen anordnar även två samrådsmöten där förslaget presenteras och där det finns möjlighet att ställa frågor.

Samrådsmöten

Välkommen på samrådsmöten i Lilla Murgrönan, ingång bakom Salems bibliotek på Säbyhallsvägen 30.

Måndag 20 november kl 18.30-20.30

Torsdag 23 november kl 15.30-17.30

Senast uppdaterad 14 november 2023