Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till villaägare och radhusägare om radonmätningar

Det är viktigt att man känner till radonhalterna i sin bostad. Villaägare och radhusägare har inte några direkta lagkrav på att mäta sin radonhalt på samma sätt som fastighetsägare till flerfamiljshus har, men radongasen har förstås samma påverkan på människor även om man bor i villa eller radhus. Vi vill därför upplysa om att man som villaägare eller radhusägare ändå bör ha koll på radonhalterna inomhus.

Radonhalterna varierar mycket både under dygnet och med årstiderna. Detta beror på bland annat temperatur, vind och hur ofta man vädrar. Mätningarna bör därför ske under minst två månader sammanhängande under eldningssäsongen, dvs. mellan 1 oktober och 30 april. Radonhalterna inomhus bör inte överskrida referensvärdet på 200 Bq/m3. I sådana fall bör åtgärder vidtas för att sänka radonhalten. 

På Swedacs webbsida hittar du länkar till ackrediterade företag som utför radonmätningar och hur dessa går till. Där kan även läsa mer om vad radon är och hur det påverkar människor.

Vill du fördjupa dig ännu mer om vad radon kan du göra det här. 

Senast uppdaterad 03 november 2022