Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Radon

Bygg- och miljönämnden utför tillsyn gällande radon i bland annat förskolor, skolor och i flerbostadshus. Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov utföra åtgärder.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer.

Det finns en referensnivå för radon som anger att halterna i inomhusluft inte bör vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att mätningar utförs i ovan nämnda utrymmen, och det bör ske vart 10:e till 15:e år. Då ska mätningarna utföras under två till tre månader någon gång under den s.k. eldningssäsongen, vilket är mellan den 1 oktober till 30 april.

När det gäller arbetsplatser så gäller samma sak, att det är fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätningar utförs. Men det är inte kommunen, utan Arbetsmiljöverket som har tillsyn på detta. 

Vart ska jag vända mig?

Salems kommun rekommenderar att man vänder sig till ett ackrediterat mätlaboratorium för radonmätningar. Med hänsyn till konkurrensen på marknaden ger vi inga rekommendationer gällande enskilda aktörer men på Swedacs hemsida kan du enkelt hitta de företag i Sverige som är ackrediterade. Bor du i en lägenhet bör du vända dig till din fastighetsägare.

Om du bor i ett flerbostadshus så är det fastighetsägaren (till exempel bostadsrättsföreningen) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna och ska ha egenkontrollprogram för mätningsrutiner.

Om du vill läsa mer om radon kan du läsa på Boverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. 

Senast uppdaterad 13 juni 2024