Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fukt och mögel

En del av bygg- och miljönämndens uppgifter är att ta emot klagomål och utföra tillsyn i inomhusmiljö. Inomhusmiljörelaterade frågor kan vara från misstänkta fuktskador till kemikalier. Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på verksamhetsutövare enligt miljöbalken.

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom bland annat mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i fukt med god tillgång till vatten och näring, vilket kan leda till astma eller överkänslighet för personer som vistas i dessa miljöer.  

Det är långt ifrån alla mögelarter som är skadliga men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det alltid finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Badrum är särskilt utsatta då ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Det är viktigt att ha täta golv och tak samt väggar. Läckage av vatten från bland annat bristfälliga avloppsstammar, otäta tak, borrade hål i badrummet, olyckor och dålig dräneing av husgrund är också vanliga orsaker till fukt och mögel. Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär är extra känsliga. Därför ska problem åtgärdas så snabbt som möjligt.

Utför tillsyn och tar emot klagomål

Bygg- och miljöenheten utför tillsyn i skolor, förskolor, äldreomsorg och flerbostadshus samt tar emot klagomål gällande inomhusmiljö. Bor du i en hyresfastighet ska du alltid först vända dig till din hyresvärd. Det är dem som ytterst är ansvariga för att din bostad inte utgör en olägenhet för din hälsa och för miljön.

Du som bor i bostadsrätt bör prata med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret, även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand. Hjälper inte detta kan du anmäla detta till bygg- och miljöenheten. 

Senast uppdaterad 01 februari 2024