Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rökfria miljöer

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli 2019.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror
Tillståndsplikt införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för prövningen.

Utökat rökförbud
Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, exempelvis kommer det efter den första juli att bli förbjudet att röka på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Sedan tidigare råder rökförbud på skolgårdar och förskolegårdar.

Rökförbudet omfattar även flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Tillsyn av rökfria miljöer
Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn över rökfria miljöer i Salems kommun. Det är verksamhetsutövaren (skolan, restaurangägaren, fastighetsägaren, etc.) som ansvarar för att förbudet efterlevs, men bygg- och miljönämnden kan ställa krav på att till exempel ta bort askkoppar och sätta upp skyltar om att rökförbud gäller.


Har du frågor eller synpunkter kan du vända dig till någon av handläggarna på bygg- och miljöenheten.

Senast uppdaterad 08 mars 2019