Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rökfria miljöer

Det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter utomhus på områden för allmänheten. Det gäller sedan den 1 juli 2019.

De rökfria utomhusmiljöerna i lagen om tobak och likande produkter är:

  • Uteserveringar
  • Busshållplatser, perronger
  • Inhägnade idrottsanläggningar utomhus
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Entéer till lokaler och andra utrummen som är öppna för allmänheten (till exempel sjukhus, buss- och järnvägsstationer, vänthallar, restauranger, affärer, dansställen och myndighetslokaler)

Om du störs av rökning ska du i första hand prata med den som är ansvarig för området.

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Den som är ansvarig ska informera om rökförbudet med skyltning och vid behov säga till den som röker att det inte är tillåtet. Om någon ändå röker där rökning inte är tillåten får rökaren avvisas med hjälp av polis eller ordningsvakt.

Den som driver en uteservering har ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt komunen som är ansvarig. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex har normalt fastighetsägaren ansvaret.

Anmäl störande rökning

Du kan anmäla störande rökning till oss genom e-tjänsten Klagomål. Beskriv var rökningen sker, gärna med en adress. Beskriv också på vilket sätt rökningen stör.

 

Senast uppdaterad 13 juni 2024