Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skadedjur

Bygg- och miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för att utföra tillsyn över fastighetsägarna och bostadsrättsföreningar gällande arbetet med att förebygga och bekämpa skadedjur.

Råttor, möss och insekter kan klassas som skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Exempel på skadedjur kan vara möss, råttor, mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, vägglöss, flugor och kackerlackor. Med skadedjur kan sjukdomar spridas, de kan ge störningar och andra hälsorelaterade besvär.

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvar för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Oftast har en fastighetsägare ett avtal med en skadedjursfirma som i förekommande fall tar hand om bekämpning av skadedjur efter kontakt med dem.

Bygg- och miljöenheten kontrollerar att fastighetsägaren förebygger förekomst av skadedjur och vid behov ser till att skadedjur bekämpas. 

Senast uppdaterad 13 juni 2024