Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hygienisk behandling

Bygg- och miljönämnden utför tillsyn och hanterar anmälningar för yrkesmässig hygiensk behandling. Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till bygg- och miljönämnen.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risker för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, akupunktur, piercing, massage, hårvård och tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren ansvaret för att undanröja de risker som finns vid denna typ av verksamhet. En verksamhetsutövare ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet och bedriva egenkontroll för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller skada på miljön.

Ansvaret för den operativa tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet från hälsoskyddssynpunkt ligger på bygg- och miljönämnden.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter där man använder redskap som kan penetrera huden och som därmed medför risk för blodsmitta är anmälningspliktiga. Vid hygienisk behandling som exempelvis fotvård, piercing, och tatuering kan blodsmitta överföras via otillräckligt smittrenade instrument.

Anmälningsplikten gäller för alla verksamheter även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Till exempel om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang. Om din verksamhet är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) behöver du inte anmäla din verksamhet till bygg- och miljönämnden.

Blanketter för anmälan hittar du under Självservice

Senast uppdaterad 05 oktober 2022