Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Skolor och andra offentliga lokaler

En del av bygg- och miljönämndens uppgifter är att utföra tillsyn av inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem, flerbostadshus och äldreboenden. Inomhusmiljörelaterade frågor kan vara allt från städning, ventilation till låga temperaturer inomhus. Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på verksamhetsutövare enligt Miljöbalken.

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, på skolan, förskolan eller på jobbet. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. Personer som vistas inomhus har behov av högre temperaturer, väl fungerande ventilation och ren miljö. I offentliga lokaler med bristfällig eller otillräcklig ventilation är det inte ovanligt att lokalerna fönstervädras även vintertid för att kompensera ventilationen. Det leder ofta till ett oönskat kalldrag. I offentliga lokaler är det viktigt att ha bra städrutiner och städmetoder samt använda godkända kemikalier.

Egenkontrollprogram

Bygg- och miljöenheten kontrollerar vid tillsyn av offentliga lokaler, verksamhetens egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram bör bland annat innehålla ansvarsfördelning, kemikaliehantering funktionskontroll av värmesystemet , städrutiner, kontrollmätning av inomhustemperaturen, kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet, ventilationskontroll samt rutin för hantering av klagomål. Vid brister kan bygg- och miljönämnden kräva åtgärder enligt miljöbalken. 

Senast uppdaterad 14 februari 2019