Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolor och andra offentliga lokaler

En del av bygg- och miljönämndens uppgifter är att utföra tillsyn av inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem, flerbostadshus och äldreboenden. Inomhusmiljörelaterade frågor kan vara allt från städning, ventilation till låga temperaturer inomhus. Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på verksamhetsutövare enligt Miljöbalken.

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, på skolan, förskolan eller på jobbet. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. Personer som vistas inomhus har behov av högre temperaturer, väl fungerande ventilation och ren miljö. I offentliga lokaler med bristfällig eller otillräcklig ventilation är det inte ovanligt att lokalerna fönstervädras även vintertid för att kompensera ventilationen. Det leder ofta till ett oönskat kalldrag. I offentliga lokaler är det viktigt att ha bra städrutiner och städmetoder samt använda godkända kemikalier.   

Egenkontrollprogram

Bygg- och miljöenheten kontrollerar vid tillsyn, av offentliga lokaler, verksamhetens egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram bör bland annat innehålla ansvarsfördelning, kemikaliehantering funktionskontroll av värmesystemet , städrutiner, kontrollmätning av inomhustemperaturen, kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet, ventilationskontroll samt rutin för hantering av klagomål. Vid brister kan bygg- och miljönämnden kräva åtgärder enligt miljöbalken. 

Senast uppdaterad 13 juni 2024