Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vedeldning

Bygg- och miljönämnden tar emot klagomål och utför tillsyn över fastighetsägare och nyttjandehavare bland annat gällande rök från vedeldning eller grillning som kan orsaka hälsobesvär.

Vid vedeldning bildas hälsofarliga ämnen som ger negativa hälsoeffekter på andningsvägarna. Rökutsläpp från vedeldning kan därför orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Eldning ska ske på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Tänk på grannarna

Det är viktigt att ta hänsyn till sina grannar - tänk därför på att:

  • Undvika att elda när vidriktningen ligger mot grannbebyggelse och avbryt eldningen om rökutvecklingen är direkt störande.
  • En braskamin är endast till för trivseleldning och inte för stadigvarande uppvärmning av bostad.
  • Elda bara ved som är ordentligt torr.
  • Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln.

Vid eventuella klagomål från närboende kan bygg- och miljönämnden kräva in till exempel åtgärdsplaner från fastighetsägaren och besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken. Försök först att prata med den störande eller din fastighetsägare innan du anmäler detta till bygg- och miljönämnden. 

Senast uppdaterad 14 februari 2019