Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ventilation och temperatur

En del av bygg- och miljönämndens uppgifter är att ta emot klagomål och utföra tillsyn i inomhusmiljö. Inomhusmiljörelaterade frågor kan vara från drag i bostaden till låga temperaturer inomhus. Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på verksamhetsutövare enligt Miljöbalken.

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, på skolan, förskolan eller på jobbet. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa.

Både höga och låga temperaturer kan påverka den mentala förmågan, arbetskapaciteten, styrkan och rörligheten. Luften kan bli torr vid höga temperaturer och påverkar andningsvägarna och kan leda till känslan att vara "tung i huvudet", illamående eller ha huvudvärk. Hud och slemhinnor kan få besvär som kan leda till torra ögon, läppar, hud och slemhinnor i näsan och till allergi. Upplevelse av torr luft beror oftast inte på att luften är för torr. Besvären beror främst på luftföroreningar i inomhusluften.

För låga temperaturer kan påverka viktiga fysiologiska variabler som till exempel blodtryck. Människan avger värme genom strålning mot relativt kalla ytor som dåligt isolerade ytterväggar, fönster och balkongdörrar. Yttemperaturen på väggar, golv och tak är därför av stor betydelse.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att luftkvalitén är god, temperaturen bra och att ventilationen fungerar som den ska. Om du inte får hjälp från din hyresvärd kan du kontakta bygg- och miljöenheten. 

Senast uppdaterad 01 februari 2024