Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sjöstugans förskola

Nedan finns mer information och frågor och svar om Sjöstugans förskola.

Bakgrund

Mot bakgrund av Salems kommuns kvalitets- och förbättringsarbete har det framkommit att Sjöstugans förskola, en mindre kommunal förskola som drivs i en tidigare privatbostad, sedan 2008 saknar bygglov och drivs i strid med detaljplanen. Salems kommun har utrett om det går att i efterhand bevilja bygglov men det är inte möjligt. Därför har beslut fattats om att lägga ner Sjöstugans förskola.

Vad har hänt?

Salems kommun har upptäckt att Sjöstugans förskolas lokal inte är detaljplanerad som förskola utan som bostad. Det innebär att det enligt lag uppfattas som ett svartbygge och därför får vi inte bedriva förskoleverksamhet i den befintliga lokalen.

Vad kommer hända med barnen?

Ängstäppans förskola kommer att ta emot alla barn som nu är inskrivna i Sjöstugan och ambitionen är att hålla ihop barngrupperna så att barnen får gå kvar med sina kompisar och att det på alla avdelningar ska finnas pedagoger från Sjöstugan.

Vad kommer att hända med pedagogerna?

De flesta pedagogerna kommer att följa med till Ängstäppan. På alla avdelningar kommer det att finnas pedagoger från Sjöstugan som barnen känner igen.

Är det här en del av barn- och utbildningsförvaltningens besparingskrav?

Nej, det här är inte relaterat till besparingsförslagen utan handlar om ett fel som gjordes för ca 15 år sedan och som nu uppdagats. Nu när beskedet har kommit om att det inte finns någon möjlighet att bygglov kan beviljas finns det inga andra alternativ än att avveckla verksamheten.

Mitt barn går på Sjöstugan nu, om hen flyttar till Ängstäppan, vad händer med syskonförtur?

Syskon har fortfarande syskonförtur. Det finns dock ingen garanti att man erbjuds plats på samma förskola. 

Mitt barn går på Ängstäppan, och hens syskon ska börja förskolan till hösten, betyder det att de kommer hamna på olika förskolor?

Det kommer att bli svårare att få plats på Ängstäppans förskola i och med sammanslagningen, men för de familjer som har starka önskemål om att ha sina barn på samma förskola kommer vi att se efter hur det kan lösas. Det kan bli fråga om att erbjuda plats på andra förskolor.

Finns det fler förskolor som saknar giltigt bygglov?

Det finns även en paviljongbyggnad på förskolan Trollstigen Timmermansstigen där man missat att förlänga ett tillfälligt bygglov. Där finns dock en ansökan om ett permanent bygglov inlämnad som är under behandling och byggnaden är inte i strid med detaljplanen så det bör finnas skäl att bevilja bygglov.

När fattades beslut om att Sjöstugan ska stängas?

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om att stänga ned Sjöstugan under sammanträdet den 9 maj 2023.

Vi har en pågående ansökan om förskola där Sjöstugan är ett av våra alternativ. Vad händer nu?

Kontakta bou@salem.se om ni önskar ändra er ansökan. Effekten blir annars att ni bara har gjort två aktuella val eftersom Sjöstugan inte längre kommer att vara ett alternativ.