Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föräldrainformation

Viktig information för dig som är vårdnadshavare till barn som går eller ska börja på Sjöstugans förskola.

Inskolning

Under inskolningsperioden grundläggs kontakten mellan förskolan och hemmet. Vi har inskolning under tre dagar. Innan inskolningen har vårdnadshavare och pedagoger ett informationsmöte. Under inskolningen är vårdnadshavaren närvarande hela tiden och delaktig i verksamheten. Detta ger insyn och trygghet för både vårdnadshavare och barn. Efter inskolningens första tre dagar ska föräldrarna finnas tillgängliga på kort varsel under drygt en vecka till. 

Föräldramöte

Vi bjuder in till föräldramöte i början av terminen, vi presenterar verksamheten och vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av verksamheten.

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare, pedagoger och biträdande rektor möts under olika former för att samverka kring förskolans verksamhet.
Vi erbjuder gruppsamtal och utvecklingssamtal under ett läsår.

Schoolsoft

Vi arbetar med skolportalen Schoolsoft, där återfinns aktuell information och dokumentation av verksamheten för förskolans barn och vårdnadshavare.


https://sms.schoolsoft.se/salem/jsp/Login.jsp

Instagram


Här lägger vi upp bilder och text om vad barnen är med under sin dag på förskolan. 
Endast vårdnadshavare  vars barn går på vår förskola kan följa vår sida.

Vårt konto heter: sjostugan8

Ansökan till förskolan, regler och  faktura frågor hittar ni på Salems kommuns hemsida

https://www.salem.se/barn--utbildning/forskola--barnomsorg/

 

Senast uppdaterad 17 april 2023