Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbar framtid

Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att utveckla en förståelse för en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vår verksamhet utgår alltid från tanken om en hållbar framtid. Allt vi gör ska ta avstamp i en positiv framtidstro och vi ska använda våra resurser varsamt.
Förskolan ska förmedla ett empatiskt förhållningssätt till allt levande på vår planet.
Barnen närmar sig naturen med värme och närhet och vi ska ta tillvara på den inneboende kraft och varsamhet som barn naturligt visar vår planet.

Senast uppdaterad 21 april 2023