Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet är förenat med en kostnad. Priserna för anslutning och förbrukning hittar du under avgifter.

Gör en anmälan

Om du ansluter en fastighet till det kommunala ledningsnätet för vatten och/eller avlopp ska detta anmälas. Du ska även anmäla eventuella förändringar eller utökningar av antalet VA-installationer på fastigheten.

För anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) ber vi er fylla i blanketten och skicka in till Salems kommun, VA-enheten.  

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutvöning och uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.  

Senast uppdaterad 13 juni 2022