Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Granskning ny vattentjänstplan

Salems kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Ändring i 6 § i lagen innebär att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun. Planen ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Den ska också redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-08, KS § 35 att skicka ut förslag till Vattentjänstplan på granskning. 

Granskning pågår fram till den 10 maj 2024. Enligt tidplanen kommer ett slutligt förslag till ny vattentjänstplan att antas av kommunfullmäktige under sommaren 2024. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Inkomna synpunkter från samrådet och kommunens bemötande finns att ta del av i en samrådsredogörelse.

Synpunkter på förslag till vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 10 maj 2024. Skicka dina synpunkter till:

Salems kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
144 80 Rönninge

Alternativt till:
msb@salem.se

Ange ärende ”Vattentjänstplan2024” samt om du som lämnar synpunkter är en myndighet eller organisation, eller om du är fastighetsägare eller privatperson. Representerar du en myndighet eller organisation, ange vilken. Är du privatperson eller fastighetsägare, ange din adress eller fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad 17 april 2024