Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Enskilt avlopp

För att anlägga enskild avloppsanläggning för WC- och/eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT) behöver du tillstånd från bygg- och miljönämnden. De flesta hushåll i Salems kommun har kommunalt vatten och avlopp.

Otillräcklig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag och sjöar. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp även kallade småavloppsanläggningar. 

Som fastighetsägare är du ansvarig för utförande, drift, skötsel och att din avloppsanläggning uppfyller de krav och regler som finns.

Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning? På avloppsguidens hemsida kan du testa om ditt avlopp är godkänt. Om din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav måste den åtgärdas.

Om du köper ett hus med enskilt avlopp, kontrollera att det finns tillstånd för anläggningen, anläggningens funktion och skick. 

Beroende på vilken typ av avloppsanläggning du planerar att installera så krävs det antingen att du ansöker om tillstånd, alternativt att du gör en anmälan till kommunen. Ansökan/anmälan gör du via e-tjänsten.

Senast uppdaterad 11 juni 2024