Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hjälp våra sjöar och hav – undvik produkter innehållande silver

Silver är ett antibakteriellt grundämne som är klassat som biocid och är därmed mycket giftig för levande organismer. Silver kan ge skadliga effekter både på oss människor och miljön redan vid låga halter och därför är det en god idé att undvika produkter innehållandes silver. Läs mer om silverbehandlade produkter.

Många silverbehandlade produkter idag

Silver är ett antibakteriellt grundämne som är klassat som biocid (”livsdödare”) och är därmed mycket giftig för levande organismer. Det finns idag en mängd produkter som innehåller antibakteriellt silver bland annat för att förhindra lukt. Silver kan finnas i en mängd olika produkter och plagg vi använder dagligen, till exempel träningskläder, skor, strumpor, klädimpregnering, madrasser, handdesinfektion, tandborstar, deodoranter, vattenreningsprodukter, skärbrädor, disk- och tvättmaskiner, med flera.

Silver skadar våra sjöar och hav

Antibakteriellt silver från behandlade textilier tvättas bort redan vid de första tvättarna och är idag den största kända källan till silver in till reningsverken. Även silver från andra behandlade produkter når våra avlopp då exempelvis skärbrädan diskas eller disk- och tvättmaskiner innehållande silver körs. Om vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt behöver mängden silver in till reningsverken minska med mer än hälften.

Vad kan du göra för att undvika silver?

Välj miljömärkta produkter, återbruka och framför allt undvik produkter innehållande silver då de kan läcka silver till avloppet. Silver som når avloppet hamnar i slutändan i det näringsrika slam som avskiljs vid reningsprocessen och är tänkt för gödning på åkermark - eller så passerar silvret genom reningsverket och skadar våra sjöar och hav. Varje gram silver som inte släpps ut i avloppet gör skillnad och därför är det viktigt att ta reda på om en produkt du använder innehåller silver.

Hur vet du att produkten är behandlad med silver?

Produkterna kan vara märkta med texter såsom:

  • "behandlat mot dålig lukt", 

  • "motverkar dålig lukt", 

  • "antiodör-behandlad", 

  • "antibakteriell", 

  • "bakteriedödande", 

  • "anti-odour", 

  • "antimicrobial", 

  • "treatment for bacterial growth prevention and odor stop, for lasting freshness". 

Fråga i butiken om du känner dig osäker på om en vara kan innehålla silver. De som säljer en produkt har skyldighet att informera om vilken biocidbehandling produkten har genomgått om konsumenten begär det. Informationen ska lämnas inom 45 dagar.

Vatten – en förutsättning för allt liv

Varje dag använder du cirka 140 liter vatten genom att exempelvis spola i toaletten, diska och tvätta. I Salems kommun kommer ditt använda vatten rinna vidare till Himmerfjärdsverkets avloppsreningsverk där det renas från stora delar av de näringsämnen som annars skulle bidra till övergödning i Östersjön. Himmerfjärdsverket drivs av Syvab, ett regionalt bolag med Salems kommun som en av delägarna.

Himmerfjärdsverket är certifierat enligt Revaq vilket innebär att vi aktivt arbetar för att minska utsläpp från hushåll och industri för att tryggt kunna återföra verkets fosforrika slam till åkermark och på så sätt sluta kretsloppet.

Senast uppdaterad 17 maj 2022