Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

VA-taxan höjs 1 mars 2024

Den 22 februari fattade kommunfullmäktige beslut om att höja VA-taxan från 1 mars 2024. Den rörliga delen i brukningsavgifter höjs med 15 % och fasta delen med 20 %. Anläggningsavgifter lämnas oförändrade.

Brukningstaxan är den som alla fastighetsägare betalar för att använda de kommunala VA-tjänsterna. Den består av två fasta årliga avgifter (vattenmätare och lägenhetsavgift) och en rörlig avgift som styrs av hur mycket vatten du förbrukar.

För en genomsnittlig villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 89 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med ungefär 68 kronor per månad.

Höjningen sker främst på grund av stora räntehöjningar och ökade kostnader för bland annat inköp av vatten från Stockholm Vatten och Avfall samt ökade kostnader för avloppsrening (SVOA).

Vatten- och avloppsverksamheten, VA, är en verksamhet som finansieras via avgifter och får varken gå med vinst eller förlust.

Vid frågor, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på msb@salem.se.

Senast uppdaterad 01 mars 2024