Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eldning

Eldningen får aldrig orsaka problem genom kraftig rökutveckling, lukt och sotflagor för närboende. Trädgårdsavfall bör helst komposteras eller fraktas till närmsta återvinningscentral.

Att elda på rätt sätt

 • Elda inte vid torr och blåsig väderlek. 

 • Tänk på vindens riktning i förhållande till grannar som eventuellt kan störas.

 • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.

 • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).

 • Se till att snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.

 • Ha alltid släckningsutrustning till hands.

När du ska släcka elden

 • Börja släck elden i god tid innan ni ska lämna platsen.

 • Undvik att elda när det blir mörkt. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma räddningstjänsten.

 • Släckutrustning ska alltid finnas tillhands. Vattenslang eller hinkar är lämpliga släckredskap. En spade är också praktiskt. 

 • Låt elden brinna ut helt och hållet. 

 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. 

Viktigt är att alltid kontrollera om eldningsförbud råder genom att kontakta Södertörns brandförsvarsförbund, telefon 08-721 22 00

Här kan du läsa mer om att Elda utomhus.

Senast uppdaterad 16 november 2021