Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Förorenade områden

Bygg- och miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för förorenade områden i Salems kommun. Tillsynen innebär att krav kan ställas på verksamhetsutövaren för att utföra undersökningar och efterbehandlingar av förorenade områden.

Ett förorenat område är ett område där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Områden har till exempel förorenats genom tidigare utsläpp, läckage eller olyckor. Föroreningarna upptäcks ofta när man vill bygga nytt eller använda fastigheten på något annat sätt. Om du hittar föroreningar genom till exempel miljötekniska undersökningar eller när du gräver på din fastighet är du skyldig att anmäla detta till bygg- och miljönämnden.

Ansvar

Du som bedriver eller har bedrivit en miljöfarlig verksamhet eller gjort något som bidragit till föroreningen bär ansvaret för efterbehandlingen genom till exempel sanering. Om ingen sådan ansvarig går att hitta, faller ansvaret på den som är fastighetsägaren efter den första januari  1999 att sanera eventuella föroreningar. När det gäller bostadsfastighet gäller ansvaret endast om köparen känt till föroreningen. När det inte finns någon ansvarig för föroreningen kan Länsstyrelsen i Stockholms län eller Salems kommun undersöka och åtgärda prioriterade områden med statliga bidrag.

Olika krav på åtgärder

Bygg- och miljöenheten kan ställa olika krav på åtgärder. Om du ska sanera eller utföra avhjälpande åtgärder i ett förorenat område, ska anmälan om efterbehandling lämnas till bygg- och miljönämnden sex veckor innan start för åtgärden. En anmälan ska även göras innan andra åtgärder utförs som kan riskera att föroreningen sprids till kringliggande miljöer. 

Senast uppdaterad 13 februari 2019