Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Köldmedier

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar för köldmedier genom att granska årsrapporter och hantera anmälningar av köldmedier där aggregatets fyllning är minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Ämnen som används som köldmedia finns i värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar och i kylar och frysar. Ämnen i kyldmedia kan bidra till växthuseffekten vid läckage och några kan bryta ner ozonlagret. De ozonnedbrytandeämnen innehållandes klorfluorföreningar har fått olika förbud för yrkesmässigbruk som till exempel HCFC och CFC. CFC omfattas av användningsförbud medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud. Är du osäker vad som gäller för din köldmedia kan du titta på köldmedieförteckning på Naturvårdsverkets hemsida.

För dig gäller reglerna  

Reglerna gäller dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som äger eller använder en köldmedieutrustning i din verksamhet. De kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som har en mängd koldioxidekvilalenter över 5 ton och används i en och samma verksamhet/fastighet av en och samma verksamhetsutövare utgör en så kallad köldmedieanläggning.

Läckagekontroll, installation med mera

Utförande av läckagekontroller, avtappning, installation, service och underhåll ska göras endast av certifierade personer. Ett certifikat  krävs inte för att installera utrustning som levereras ihopsatt och färdig att användas, som exempelvis kylskåp.

Mängden koldioxidekvivalenter Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Rapporteringen sker i form av en kontrollrapport som det certifierade kylföretaget utfärdar i slutet av varje år. 

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig att alla krav uppfylls. 

Senast uppdaterad 01 februari 2024