Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elda utomhus

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Trädgårdsavfall 

I Salems kommun finns inget generellt förbud mot att elda sitt trädgårdsavfall, vi vill dock påpeka att det finns bättre alternativ än att elda avfall. Eldning är ofta störande för grannar och det är heller ingen bra lösning ur miljösynpunkt, och risken för ofrivilliga bränder ökar dessutom.

Du kan välja att själv kompostera ditt trädgårdsavfall. På återvinningscentralen (SRV) på Tvärvägen 4 kan du lämna in avfallet om du inte vill/har möjlighet att själv kompostera.

Eldningsförbud

Vid torrt väder eller stark vind är det stor risk för brandspridning och därför är det mycket olämpligt att elda. Räddningstjänsten kan då även utfärda eldningsförbud vilket innebär att all öppen eld är förbjuden. Det gäller även eldning i iordninggjorda eldstäder dvs. eldning med ved, kvistar och dylikt.

Tips! Håll koll på brandrisken ute genom appen Brandrisk Ute. Du hittar den i app-affären för både iPhone- och Android-mobiler.

Frågor och svar vid eldningsförbud

Detta gäller i sammanhållen bebyggelse

Får jag grilla i min egen trädgård?
Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och
markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?
Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong eller innergård?
Du får grilla på din balkong förutsatt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla på min kolonilott?
Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla i parker?
Du får grilla i parker på fasta grillplatser förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat.

Får jag grilla på min camping?
Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade vedtunna?
Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?
Ja.

Får jag tända rislykta/thaillykta (som släpps upp och åker med vinden)?
Nej.

Så gäller förbudet i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse

Får jag grilla på naturcampingplatsen?
Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?
Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa i skärgården?
Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?
Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?
Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?
Ja, för matlagning på en fast grillplats.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?
Nej.

Får jag laga mat på Muurrika?
Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställas över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag elda min vedeldade badtunna?
Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?
Ja.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?
Ja.

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?
Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier.

Så gäller förbudet restauranger/foodtrucks

Får min restaurang grilla/tillaga mat utomhus?
Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tillaga grillad mat i min foodtruck?
Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tända rislykta/thaillykta (som släpps upp och åker med vinden)?
Nej.

Så gäller förbudet för så kallade heta arbeten och liknande, naturvårdsbränning/hyggesbränning och andra aktiviteter

Får tågtrafik bedrivas?
Ja, tågtrafik omfattas inte av eldningsförbud.

Får slipning av räls göras?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får yrkesmässig kantklippning av vägrenar och banvallar utföras?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens
rekommendationer.

Får vägarbeten utföras?
Ja, om verksamhetsutövarna har utbildning och kunskap och vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark.

Får arbeten/avverkning med skogsmaskiner bedrivas?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens
rekommendationer. Se Skogsstyrelsens rekommendationer.

Definitioner

Fast grillplats = En fast grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en
bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Sammanhållen bebyggelse = tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse = skog och mark, övrig mark.

Egen tomt = privata tomter, bostadsrätter, (till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten).

Senast uppdaterad 01 februari 2024