Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kemikalier

Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn av yrkesmässiga miljöfarliga verksamheter som hanterar olika kemiska produkter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter kan vara till exempel fordonstvättar, verkstäder och bensinstationer. Bygg- och miljönämnden handlägger även ansökningar om bland annat spridning av bekämpningsmedel.

De flesta av oss omges dagligen av kemikalier av olika slag. Det kan vara bekämpningsmedel, växtskyddsmedel, kemikalier i hushållet eller i yrkesmässig användning. Farliga kemiska produkter kan skada miljön genom läckage som sedan sprids vidare till mark och vatten. Farliga kemiska produkter ska ha märkning på förpackningen med information om risker för hälsan och/eller miljön och hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Enligt miljöbalken är alla som hanterar kemiska produkter skyldiga att se till att människor, djur och miljö inte skadas.

Bygg- och miljöenheten utför tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Salems kommun. För att använda bekämpningsmedel yrkesmässigt kan det krävas en anmälan eller en ansökan om tillstånd. Alla bekämpningsmedel som sprids i naturen måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Blankett för detta hittar du under självservice.

Senast uppdaterad 01 februari 2024