Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nedskräpning och skrotbilar

Det är förbjudet att skräpa ner. Anmäl till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du upptäcker att det är skräpigt någonstans eller om du upptäcker en kvarlämnad skrotbil.

Vem kan anmäla?

Vem som helst kan meddela kommunen om nedskräpning, skrotbilar eller en övergiven bil. Men om marken på den aktuella platsen inte tillhör kommunen är det markägaren som måste meddela att  vill få bort ett fordon.

Nedskräpning

Skräp som slängs där det inte ska vara är ett problem som kostar samhället onödiga pengar. I första hand är det den som skräpar ner som ska städa efter sig. I många fall går det inte att spåra den skyldiga. Då behöver kommunen sköta städningen.

När miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upptäcker ett nedskräpat område har vi skyldighet att anmäla det vidare till åklagaren. Åklagare och polis avgör sedan om nedskräpningen är brottslig. Om du hittar skräp i naturen kan du höra av dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och anmäla det.

Skrotbilar

Det finns många övergivna skrotbilar i vår natur. Om en bil lämnas i skogen är det också nedskräpning. En bil som inte ska användas mer ska lämnas till en auktoriserad bilskrot, eller bildemonterare som det heter med ett finare ord.

Mer information om att skrota bilar och länkar till auktoriserade bilskrotar finns på Transportstyrelsens webbplats.

Om du ser en skrotbil i kommunen kan du göra en felanmälan.

Övergivna parkerade bilar

Då och då står bilar parkerade längre tid än det är tillåtet. Ibland lämnas de helt åt sitt öde. Kommunen har möjlighet att enligt lag hämta övergivna bilar och skrota dem. Först försöker vi kontakta bilägaren så att denne kan flytta sin bil själv. Därför flyttar vi aldrig bilar direkt när vi får in en anmälan.

Kommunen har också rätt att flytta fordon en kort bit, om de till exempel står i vägen för något vägarbete som behöver göras. När kommunen flyttar fordon gör vi det med stöd av Lag om flyttning av fordon, och i vissa fall Förordning om flyttning av fordon.

Senast uppdaterad 01 februari 2024