Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundskola utomlands

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning.

När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskolenivå, ofta mot en avgift. Inom EU har man även rätt till utbildning på samma villkor som landets egna invånare. Eventuella kostnader står ni själva för. Salems kommun betalar endast skolpeng till skolor i Sverige då det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen att ge skolpeng från kommuner till skolor utomlands.

Grundskola utomlands

Svenska skolor utomlands

Utomlands finns ett antal svenska skolor som är godkända av skolverket och står under tillsyn av skolinspektionen. Dessa skolor följer svensk läroplan och har rätt att utfärda svenska betyg. Skolorna finansieras genom statsbidrag, men de har även rätt att ta ut en skälig avgift från elevens vårdnadshavare för skolplats.

Krav för att tas emot i svensk utlandsskola

Minst en av elevens vårdnadshavare ska antingen:

  • tjänstgöra vid svensk eller internationell organisation,

  • tjänstgöra på ett svenskt företag i utlandet,

  • eller vara sysselsatt med kulturell verksamhet som familjens försörjning är beroende av.

Rätt till grundskola i andra EU-länder

Barn till en medborgare i en medlemsstat som är eller har varit anställd i en annan medlemsstat ska ha tillträde till denna stats allmänna skolor, lärlingsutbildning och yrkesskolekurser på samma villkor som medborgarna i denna stat, om barnen bor där. (Förordning 492/20111)

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till en plats i kommunal grundskola vid återkomsten men detta innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

Senast uppdaterad 29 oktober 2018