Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om verksamheten

Skyttorps förskola öppnade i januari 2016. Vi arbetar med barnen för barnens utveckling. Målet är att lägga en grund för ett livslångt lärande. På Skyttorps förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där leken är i fokus.

Skyttorps förskola arbetar med barnen för att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål. Barnens intressen, åsikter, delaktighet och kunskap är väldigt viktigt för vårt arbete eftersom det ligger till grunden för det vi gör. Vi arbetar löpande med dokumentering av barnens utveckling för att kunna reflektera, analysera och utmana barn och pedagoger i sitt lärande.

Vi går på fortbildning, har planeringsdagar, avdelningsplanering och enskild planering.

Senast uppdaterad 25 oktober 2018