Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om förskolan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Skyttorps förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där leken är i fokus.

Barnen ska få många möjligheter att utforska sin omvärld samt utveckla sitt lärande och sina intressen. För att kunna erbjuda denna mångfald av metoder, material och aktiviteter arbetar vi bland annat kontinuerligt med våra pedagogiska miljöer. Miljöerna ska vara utmanande, stimulerande och estetiska där barnen kan förändra och utveckla sitt kunnande inom många olika målområden.

Barns delaktighet och inflytande viktigt

Förskolan ska vila på demokratins grund och för oss är barns delaktighet och inflytande viktiga aspekter i ett demokratiskt samhälle. För att utvärdera och utveckla vår verksamhet använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi fotograferar, filmar, observerar för att kunna reflektera, analysera och utmana barn och pedagoger i sitt lärande. Barnens intressen, åsikter, delaktighet och kunskap är av stor vikt i vårt arbete med att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner.

Senast uppdaterad 25 oktober 2018