Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om Verksamheten

Toredalsgårdens förskola arbetar efter Salems kommunala förskolors gemensamma verksamhetsidé.

Kulturen i förskolan ska vara välkomnande och bygga på respekt, tillit och gemenskap för att skapa en god grund till det livslånga lärandet. Denna kultur lägger grunden för att bedriva en kvalitativ utbildning med en undervisning som visar på under. Barns rätt att förundras varje dag blir en utgångspunkt för all planering av verksamheten. 

Barnen har rätt till en likvärdig förskola av hög kvalitet. En förskola med lika förutsättningar att lära, leka, utforska, skapa. I Salems kommunala förskolor har vi enats om 6 begrepp som syftar till att bygga en likvärdig förskola där alla barn får förutsättningar att nå sin fulla potential. 

Barnsyn
Vi har en stark tro på det kompetenta barnet. Med kompetent menar vi en medmänniska med erfarenheter, kunskap och en drivkraft att lära till och av andra. 

Estetiska lärmiljöer 

  • Miljöerna ska inspireras av naturen. Färger som är harmoniska för ögat och själen. Design för lärande

  • Lärmiljön ska innehålla material att undersöka. Detta ska iscensättas estetiskt

  • Dokumentation ska presenteras på ett symmetriskt vis

  • En varsamhet gentemot vårt material

  • Förskolan är en levande verkstad där vi värnar om ateljékultur. Det innebär möjlighet för barn att få prova, undersöka, utforska, lära tillsammans med andra i en konstant pågående process. Att skapande material är tillgängligt, anpassat och likvärdigt. 100 språkligheten ska genomsyra alla verksamheter.  Lera, teckna

Digitalitet

De digitala verktygen ska användas som ett sätt att förstärka/fördjupa lärandet som pågår i verksamheten. I förskolorna arbetar vi med en nära samverkan mellan det analoga och det digitala där barn får möjlighet att i första hand bli producenter och inte konsumenter.

 

 

Senast uppdaterad 29 maj 2024