Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föräldrainformation

Viktig information för dig som är förälder till barn som går på Gammelgården.


Föräldraaktiv inskolning
På våra förskolor har vi föräldraaktiv inskolning vilket innebär att ni är med ert barn i alla moment under de första dagarna. Tiderna bestäms i samråd med pedagogerna på avdelningen eftersom det är mycket individuellt vad som är bäst för barnet, men räkna med att en inskolning tar ca 14 dagar. Genom denna inskolningsmetod hoppas vi att ert/ditt barn får en trygg start, där du som vårdnadshavare är med och är delaktig i delar av ditt barns förskoledag och du/ni har en viktig roll.
Föräldramöte
Vi bjuder in till föräldramöte i början av terminen, vi presenterar verksamheten och vårdnadshavare ges här möjlighet till delaktighet och inflytande genom dialog med pedagogerna. 

Föräldrasamverkan
Vårdnadshavare, pedagoger och rektor möts under olika former för att samverka kring förskolans verksamhet.
Vi erbjuder gruppsamtal och utvecklingssamtal under ett läsår.

Schoolsoft
Vi arbetar med skolportalen Schoolsoft, där återfinns aktuell information och dokumentation av verksamheten för förskolans barn och föräldrar. Barnens vistelsetider fylls i även frånvaro.

https://sms.schoolsoft.se/salem/jsp/Login.jsp


Instagram
Här lägger vi upp bilder och text om vad barnen är med under sin dag på förskolan.
Endast vårdnadshavare  vars barn går på vår förskola kan följa vår sida. 

Vi heter: gammelgardenronninge

Ansökan till förskolan, regler och  faktura frågor hittar ni på Salems kommuns hemsida

https://www.salem.se/barn--utbildning/forskola--barnomsorg/

 

 

 

Senast uppdaterad 17 april 2023