Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jätteloka, fotograferad av Dan Sturk

Invasiva arter

Här följer information om invasiva arter och hur kommunen arbetar med främmande arter.

Kommunen har tagit fram en långsiktig bekämpningsplan för jätteloka som gäller från och med 1 januari 2017. Bekämpningsplanen är antagen i Bygg- och miljönämnden. Kommunens enhet för GATA/Utemiljö arbetar aktivt med bekämpningen av jätteloka.

Invasiva arter

Mer om invasiva arter hittar du på Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Jätteloka

Alla markägare inom ett spridningsområde där jättelokan finns behöver omfattas av bekämpningsarbetet för att bekämpningen ska bli framgångsrik. Ett spridningsområde kan vara några fastigheter som gränsar till varandra eller ett större område med många olika markägare längs ett vattendrag.

Bekämpningsplanen ska ge Länsstyrelsen i Stockholm möjligheter att ställa krav på fastighetsägare/nyttjanderättsägare att bekämpa jättelokan på sin mark.

Kända växtplatser i Salems kommun

  • Rönninge Kungsgård

  • Sandbäcksdammen

  • Lustigknopp

  • Garnuddsvägen vid tennishallen

  • Skönviksparken

  • vid gamla plantskolan på Plantskolevägen

Känner du till andra platser där jätteloka förekommer? Skicka in en felanmälan så kan vi tillsammans kartlägga förekomst av jätteloka. För övriga arter behöver allmänheten hjälpa till att rapportera förekomst samt förhindra spridning. Förekomst av invasiva arter rapporteras till Artportalen, www.artportalen.se

Ansvaret är i övrigt fördelat mellan Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, se www.naturvardsverket.se.

Parkslide

Parkslide är en aggressiv växt med mycket stark spridningskraft som snabbt kan ta över stora områden, tränga ut andra arter och orsaka skador på fastigheter. Växten får med tiden ett enormt rotsystem och är i det närmaste omöjlig att utrota.

Parkslide är till utseendet lik bambu. Det är en växt som kan bli två meter hög och bilda stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september till oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken. 

 På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information om Parkslide.

Hur och var får invasiva växter slängas?

På SRV:s hemsida kan du läsa om hur och var du kan slänga invasiva växter.

Utreds för klassning som invasiv art

Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter (EU-förordning nr (1143/2014), men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter och kan därmed komma att omfattas av olika förbud. I väntan på det är bekämpning av parkslide frivillig.  

Bekämpning av parkslide

Inom kommunen avråder vi från att försöka gräva bort eller skära ned redan etablerade bestånd av parkslide. Risken är mycket stor att man då istället sprider växten ytterligare. Om det är ett nytt, ungt bestånd kan det vara möjligt att hålla tillbaks växten och trötta ut den genom bekämpning under flera år. Som privatperson ska man inte försöka åtgärda eventuella bestånd på kommunens mark. 

Rapportera fynd av parkslide

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra spridningen av invasiva främmande arter. Om du hittar parkslide på kommunens mark kan du anmäla förekomst via kommunens felanmälan:

Länk till felanmälan

Hittar du parkslide i såväl trädgårdar som i naturen ska du rapportera in det till Artportalen.