Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vattenskyddsområden

I Salems kommun finns det en skyddsvattentäkt, Bornsjön. Den fungerar som en reservvattentäkt för Stockholmsregionen och är ursprungligen tänkt att användas i händelse av en akut förorening av Mälaren.

Det är Stockholm Vatten som förvaltar sjön, samt det sekundära skyddsområdet som upptar en stor del av norra Salems kommun. Detta innebär också att frågor som berör utveckling och förändringar i de flesta fall besvaras av ansvariga på Stockholm Vatten.

Senast uppdaterad 14 februari 2019