Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Del av Högantorp 3:8

Kommunstyrelsen beslöt den 5 oktober 2015 att ge positivt planbesked för 177 bostäder vid Högantorp. Beslutet innebär att kommunen har för avsikt att upprätta detaljplan för området under förutsättning att ett planeringsavtal tecknas, där kommunens kostnader för projektet minimeras och att frågan om breddning av Högantorpsvägen löses.

Planområdets läge

Norr om Högantorpsvägen, väg 579 innan Salems golfklubb.

Planens syfte

Intilliggande områden omfattas av flera natur- och vattenskyddsbestämmelser. Förslaget från fastighetsbolaget innehåller beskrivningar om social hållbarhet, hållbart byggande, låg energiförbrukning, grönstruktur och trafik. Sju olika hustyper redovisas där storleken varierar mellan 100 och 187 kvadratmeter. Tanken är att bebyggelsen ska utformas så att den smälter in i naturen.

Planskede

Högantorp Fastighets AB har köpt marken av Stockholms stad.

Handläggare

 

 

Senast uppdaterad 07 februari 2019