Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 80-83

Planområdets läge


Planområdet är beläget direkt söder om Rönninge centrum. 

Planens syfte

Planändringen syftar till att bekräfta nuvarande markanvändning samt skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Planskede

Inför samråd 

Senast uppdaterad 08 oktober 2020