Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur

Här kan du ta del av en rapport om utbyggnad av publik laddinfrastruktur som kommunen tagit fram.

För att nå den övergripande målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045 behöver kommunen arbeta med olika åtgärder som genererar utsläppsminskningar. Omställning av fordonsflottan är en viktig del i arbetet mot ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer enligt prognoser att öka i en allt snabbare takt. Detta ställer krav på att det finns infrastruktur som möter behov och efterfrågan på laddning av fordon. Salems kommun har därför tagit fram en rapport för etablering av laddinfrastruktur för personbilar och andra mindre laddbara fordon.

Prognos över antalet laddbara bilar i kommunen. Källa: Vattenfall/Power Circle.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur kommer preciseras år 2024. 

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av till exempel godstransporter eller laddning i anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

  1. God geografisk täckning
  2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar
  3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Kommunens rapport om laddinfrastruktur

Du hittar rapporten i sin helhet här.

Senast uppdaterad 30 november 2023