Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri kommunal service som riktar sig till privatpersoner, föreningar och små- och medelstora företag. Vi ger råd om hur du kan minska din energianvändning, energikostnader och miljöpåverkan.

En stor del av vår energianvändning sker i hemmet. Hushållens energianvändning står för ungefär 22 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Den största delen av energin som används i bostäder går till värme och varmvatten. Energianvändningen varierar mellan olika hus beroende på hur husen är bygga, storlek, byggnadsår och beteende hos de boende. Vanliga uppvärmningsformer är fjärrvärme, elvärme, olika typer av värmepumpar och biobränslen.

Den el som används till hemelektronik, belysning och vitvaror kallas för hushållsel. I ett småhus används i genomsnitt ca 6 000 kWh per år till hushållsel och i en lägenhet cirka 3 000 kWh per år.

Det finns många sätt att minska sin energianvändning i hemmet. Det kan till exempel vara att tilläggsisolera vinden, köpa mer energieffektiva produkter eller att spara på varmvatten.

Av energi- och klimatrådgivningen kan du till exempel få hjälp med frågor om:

  • Uppvärmningssystem

  • Husets klimatskal (till exempel isolering, tak, fönster)

  • Energikostnader

  • Energirelaterade bidrag

  • Solenergi

  • Belysning

  • Energins miljöpåverkan

Informationsmaterial

Informationsmaterial och broschyrer med energitema finns att hämta på biblioteket i Salems centrum.

Vill du ha energirådgivning?

På energiradgivningen.se finns många tips och råd för dig som bor i hus, lägenhet eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. På deras hemsida finns även frågor och svar på dessa. Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta dem för personlig rådgivning via telefon eller mejl. Det går även att boka digital rådgivning där du får träffa en energirådgivare via ett digitalt möte. Telefonnummer och mejladress finns till höger på denna sida.

Du kan även gå in på Energimyndighetens husguide: Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus.

Webbinarium

Kolla in olika webbinarium som finns publicerade på EKR:s hemsida. 

Mer om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen i Salems kommun genomförs i samarbete med övriga kommuner i Stockholmsregionen och finansieras med statliga bidrag via Energimyndigheten.

Energifixarna - tips på hur du kan minska energiförbrukningen

Energifixarna är en serie om fem delar från den kommunala Energi-och klimatrådgivningen i Stockholms län i samarbete med Energikontoret Storsthlm. I serien går de igenom hur du kan sänka energiförbrukningen och spara pengar i den byggnad du bor.

Senast uppdaterad 01 mars 2024