Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Solkarta för Salems kommun

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Salems kommun har tagit fram en solkarta till dig som privatperson, förening eller företagare i kommunen. Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Följ länken i menyn till höger!

Ett sätt att bedöma potential för solel

Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. För att bedöma potentialen för solel och solvärme beräknas solstrålningen med hjälp av meterorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Solkartan är även ett värdefullt hjälpmedel för kommunens verksamheter i arbetet med att jobba för ett mer hållbart samhälle. 

Så använder du solkartan

Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av för att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.

Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

 Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett årKlicka på kartbilden för att komma till solkartan för Salems kommun.

Saknas din byggnad på solkartan? 

En del fastigheter kan sakna information om solinstrålning. Dessa har antingen byggts efter att laserskanningen utförts eller så har lutning och solexponering av taket inte kunnat fastställas på grund av bristande höjdinformation. I vissa fall har takets material bidragit till att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, vilket medfört att väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas.

Senast uppdaterad 16 september 2020