Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är värme som produceras centralt i en stor anläggning istället för i mindre värmesystem i varje byggnad. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, allra vanligast är det för flerbostadshus.

I fjärrvärmeverken värms fjärrvärmevatten upp till mellan +70...120°C , beroende på årstid och väder. Fjärrvärmevattnet pumpas sedan, under högt tryck, ut till fjärrvärmecentraler i varje fastighet via välisolerade rör nedgrävda i marken. I fjärrvärmecentralen överförs värmen sedan till två olika system, ett som förser elementen med varmvatten och ett som ger varmvatten i kranarna.

Vanliga energikällor som används för att producera fjärrvärme är biobränslen, olika typer av avfall och spillvärme från industrin. I Salems kommun är det Södertörns Fjärrvärme AB som levererar fjärrvärme. Fjärrvärmen produceras till största delen med förnyelsebara bränslen och returbränslen.

Senast uppdaterad 13 februari 2019