Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samordnad varudistribution

Salems kommun har infört så kallad samordnad varudistribution tillsammans med övriga Södertörnskommuner och huvudmålet är att minska utsläppen av koldioxid och kväveoxid.

Det innebär även att trafikmiljön blir säkrare vid förskolor och skolor eftersom det blir färre lastbilar som kommer med leveranser. Varutransporterna sker med miljövänliga lastbilar och transporterna styrs till tider som passar verksamheterna.

Enheternas varuleveranser kommer med samma lastbil

Samordnad varudistribution innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas. Tidigare innebar varje varubeställning en leverans direkt till enheten. Nu samordnas transporterna i stället via en omlastningscentral. Enheterna får leverans av olika typer av varor en eller två gånger i veckan och lastbilen kör via slingor som följer en bestämd tidtabell.

Senast uppdaterad 03 maj 2021