Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kaminer och eldstäder

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att elda på rätt sätt och att se till att sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Elda i öppen spis

Brand kopplad till eldstäder är en av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus. Det finns tre viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder.

1. Tänk efter före installation
Det är du som byggherre som är ansvarig för att installationen blir rätt utförd - även om du anlitar någon annan. Tänk på att följa monteringsanvisningarna och glöm inte att anmäla till kommunens byggnadsnämnd att du installerat en eldstad.

2. Elda rätt
Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Ofta går det in mer ved än vad skorstenen tål. En bra tumregel är att inte elda mer än tre kilo ved per timme och att låta eldstaden vila efter några timmar. Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år.

Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Kontrollera också att skorstenen är anpassad till din nya eldstad.

3. Sotning och aska
En lokaleldstad, exempelvis en braskamin, ska sotas regelbundet - minst en gång per år. 

Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock. Det kan vara en plåthink eller liknande. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag, som tex en stenplatta. Även om eldning skedde för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Genom att hantera askan på rätt sätt minskar du risken för brand betydligt.

Senast uppdaterad 12 juni 2024