Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett fyrverkeri syns på en natthimmel.

Viktigt att veta om fyrverkerier

Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Läs vilka regler som gäller och visa hänsyn.

Att använda fyrverkerier

Nya regler från 1 juni 2019

Från och med 1 juni 2019 träder en ny föreskrift ang explosiv vara i kraft (MSBFS 2019: 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor). I och med den nya föreskriften omfattas inte längre fyrverkeriraketer med styrpinne (dvs vanliga raketer som sitter på en pinne avsedda att skjutas iväg från en avfyringsramp eller liknande) av det undantag från tillståndsplikt som gäller andra fyrverkeriartiklar som allmänheten kan köpa i vissa butiker framförallt inför nyår.

För att få köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne efter 1 juni, eller andra pyrotekniska artiklar som inte omfattas av undantagen, behövs tillstånd och för att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare. I Salems kommun är det Södertörns brandförsvarsförbund som mot avgift hanterar tillståndsansökningar.

Anledningen till de skärpta kraven är att fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkeri.
Användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd.

Detta gäller allmänt i Sverige

För att få köpa, inneha och använda fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte säljas eller användas, smällare eller så kallade bangers är alltså förbjudna i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna. 

Enligt ordningslagen är det generellt förbjudet att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Nyårshelgen är dock undantagen från förbudet. Om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas. Tillstånd kan också krävas vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

Detta gäller i Salem

I de lokala ordningsföreskrifterna §14 står det:

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, förutom på Nyårsafton från kl 18.00 till kl 01.00 på Nyårsdagen.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 meter från Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs byggnader, kommunens vård- och omsorgsboenden samt äldreboenden. Det är även förbjudet att använda pyroteknik på kommunens idrottsplatser, inom naturreservat samt på Ersboda 4H-gård.

Tillstånd

Tillstånd ansöker du om hos Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (räddningstjänsten). Ansök i god tid.

Försäljning av fyrverkerier

För att få sälja fyrverkerier krävs handelstillstånd. Tillstånd för Salem utfärdas av Södertörns brandförsvarsförbund. Brandförsvarsförbundet gör kontroller av de försäljningsställen som fått tillstånd att sälja fyrverkerier.

Senast uppdaterad 28 december 2022