Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sotning

Många bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

I Salems kommun har Södertörns brandförsvarsförbund  fått i uppdrag att sköta sotning och brandskyddskontroll åt kommunerna, men det är entreprenören Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB som utför sotningen och brandskyddskontrollerna. 

 

Senast uppdaterad 14 november 2018