Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Brandskydskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Av vem utförs brandskyddskontrollen och när?

Brandskyddskontrollen utförs av Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB och Södertörns brandförsvarsförbund i Salems kommun. Södertörns brandförsvarsförbund är ansvarig för att brandskyddskontroller utförs (myndighetsutövning) och håller reda på hur ofta kontrollen ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags. Efter brandskyddskontrollen ska ägare eller nyttjanderättshavare få dokumentation över vad som har kontrollerats och vilka eventuella brister som upptäckts.

Omfattning av brandskyddskontrollen

Den enskilda anläggningens funktion och egenskaper kontrolleras ur brandskyddssynpunkt så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Följande faktorer ska kontrolleras:

  • Skador eller förändringar av det tekniska utförande
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Senast uppdaterad 22 november 2021