Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Strömsdal 7 m.fl. "Skönviksgården", plan 81-77

Det tidigare äldreboendet Skönviksgården står sedan 2020 tomt. Eftersom ett behov av förskoleplatser finns i Rönninge centrum tog Kommunstyrelsen i maj 2022 beslut om att upprätta en detaljplan som möjliggör förskola. I samband med detta ska förvaltningen möjliggöra att området väster om Skönviksgården kan nyttjas som skolgård.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i Rönninge Centrum, cirka 150 meter från Rönninge station.

Planens syfte

Syftet med detaljplan för Skönviksgården är att möjliggöra nybyggnation och/eller konvertering av befintlig byggnation för förskoleändamål. Syftet är också att tillskapa en bra förskolemiljö med fokus på utemiljö och säker angöring för både bilburen trafik och fotgängare.

Planskede

Just nu pågår arbetet inför samråd.

Handlingar

Handläggare

Planarkitekt
David Höijertz 
david.hoijertz@salem.se

Senast uppdaterad 29 augusti 2022