Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Sandbäck, plan 80-54

Planarbetet återupptas i januari 2017.

Planområdets läge

Planområdet ligger i södra Rönninge söder om Sandbäcksvägen och gränsar mot Soldalen/Höganloft i öster och Barrtorpsbacken i väster. Sjön Uttran begränsar området mot söder.

Planens syfte

Ett omvandlingsområde som omfattar både villorna Sandbäck och Barrtorp. Området planeras att förses med kommunala vatten- och avloppsledningar, utbyggnad av vägar och ge möjlighet till förtätning med ett antal villatomter.

Planskede

Ett detaljplaneförslag ska tas fram.

Handläggare

Senast uppdaterad 25 april 2018