Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nybyggaren 4 och 10. Plan 82-48

Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2020 §58 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Nybyggaren 4 och 10. Planskedet är i ett tidigt stadie. En Preliminär tidsplan ska tas fram.

Planområdets läge

Planområdet ligger inom kommundelen Salem och är beläget ca 500 meter från Salem centrum. Planområdet är beläget längs med Skyttorpsvägen och Timmermansstigen.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus för bostadsändamål på fastigheterna Nybyggaren 4 och 10. 

Planskede

Inför samråd

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 27 oktober 2021